ไก่ดำขอนแก่น

ไก่ดำขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โทร. 087-8661115

บทความน่าสนใจ

ตลาดไก่ดำ โดยเทวกฤต.ไก่ดำขอนแก่น

อีเมล พิมพ์ PDF

     ไก่ดำนั้นถูกจัดอันดับให้อยู่ในอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของสรรพคุณของไก่ดำ ที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง และบำรุงสมอง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงเพิ่มสมรรถนะทางเพศ

     ไก่ดำได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพื่อการค้า ปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงเพื่อการค้า และบางส่วนเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเอง แต่ไก่ดำมีปัญหาอยู่ตรงที่พันธุ์ไก่มีจำหน่ายไม่แพร่หลาย ราคาแพง หาซื้อได้ยาก การตลาดยังไม่เป็นระบบขาดเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม และผู้เลี้ยงเชิงธุรกิจยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้เลี้ยงทั้งประเทศ 

     ไก่ดำที่เป็นเชิงธุรกิจมีไม่กี่ราย ที่จำหน่ายเป็นเนื้อไก่สด หรือสำเร็จรูป และที่่ส่งขายห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร ผู้เพาะเลี้ยงที่เริ่มเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่ จะให้ความสนใจตลาดพันธ์ุไก่เป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นได้ว่าตลาดเนื้อไก่ดำสด ในตลาดสด ตามอำเภอ หมู่บ้านหรือจังหวัดยังไม่มีให้เห็นกัน นอกจากบางพื้นที่ บางจังหวัด ที่มีความนิยมรับประทาน มาแต่เดิมก็พอมีให้เห็น 

     ภาครัฐควรให้การสนับสนุน การให้ความรู้ในการเลี้ยง และส่งเสริมการตลาด และตัวเกษตรกรเองต้องศึกษาวิธีการเลี้ยง ศึกษาตลาด ศึกษาสายพันธุ์ และการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มทำการเลี้ยง

     อย่างไรก็ดีถ้าพูดกันถึงอนาคตไก่ดำนั้น ถือว่าเป็นอีกอาชีพที่น่าจับตามอง และสามารถทำกำไรได้แน่นอน เพราะไก่ดำถูกวางอยู่ในตำแหน่ง อาหารเพื่อสุขภาพ  โดยได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และผู้ที่ต้องการเลี้ยงเชิงธุรกิจ อีกทั้งไก่ดำไม่ได้เป็นเฉพาะความเชื่อของชาวจีนว่าเป็นยาอีกแล้วเพราะได้มีการศึกษาวิจัยสรรพคุณไก่ดำกันอย่างต่อเนื่องและมีการวิจัยสารสีดำเพื่อสกัดเป็นอาหารเสริมและตัวยา จึงเห็นได้ว่าไก่ดำไม่ธรรมดาครับ

 

เทวกฤต.ไก่ดำขอนแก่น

1/1/2555

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.